Stichting W-IT Solutions is een non-profitorganisatie ter bevordering van kennis en deskundigheid.

De stichting zet zich in voor het werven van fondsen ten bate van talentontwikkeling voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.

Als non-profit organisatie ijveren wij voor hen die gemotiveerd zijn hun deskundigheid en kennis te bevorderen om later in te stromen op de arbeidsmarkt. Tegelijk adviseren wij werkgevers en organisaties bij het behoud en gericht op- of omscholen van werknemers.

Onze missie en visie

  • Dé spil tussen werkgevers, (lokale) overheid, sponsoren, vakorganisaties en opleidingsinstituten
  • Arbeidsmobiliteit en -flexibiliteit stimuleren van toekomstige werknemers met talent en inzet door middel van kennis en opleiding.

Voor wie

  • Een ieder die om allerlei redenen moeilijk bemiddelbaar is naar werk of waarvan de kennis en ambitie door slechte startkwalificaties in de kiem wordt gesmoord. Met als doel duurzame participatie op de arbeidsmarkt.

Wat doet de
stichting W-IT Solutions

Er bestaat grote vraag naar goed opgeleide werknemers in vele sectoren. Dit neemt alleen maar toe.

Tegelijkertijd staan veel mensen met talent aan de zijlijn:

  • pas afgestudeerden, mensen met psychische klachten,mensen met lichamelijk klachten,
  • voortijdige schoolverlaters, 50-plussers, mensen met een niet-sluitend cv, sollicitanten die vaak van studie zijn veranderd,
  • ouders die willen terugkeren op de arbeidsmarkt en personen die van baan willen veranderen.

Talentontwikkeling begint met doelmatige, praktijkgerichte begeleiding en opleiding met als doel duurzame participatie op de arbeidsmarkt.

Werknemers moeten bovendien steeds langer flexibel inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt, parate kennis onderhouden en het ‘Levenslang Leren’ omarmen. De Stichting brengt “Levenslang Leren” in de praktijk.

Meer weten over de Stichting W-IT Solutions? Neem dan contact op

Kennis verkleint de kloof tussen arm en rijk.

Werkzekerheid met inhoud en perspectief is voor iedereen mogelijk!